Solutions
Support
Start using ClearMash

שיפור השירות וחווית הלקוח באמצעות העצמת העובדים והלקוחות, מינוף הידע הארגוני והכוונה לביצוע תהליכי עבודה מיטביים, תוך הקטנת העלויות, הגדלת התוצרים ועמידה בנהלים ורגולציה.

פועל בהצלחה רבה במוקדי שירות ומכירה, במוקדי תמיכה טכנית, וכפורטל שירות עצמי, אצל מגוון לקוחות מרוצים.

בעזרת קלירמאש תוכלו לספק לנציגים את הידע בצורה מיטבית ובכך לשפר את חווית הלקוח.

תנו לנציגים שלכם את החיפוש הטוב ביותר לנציגי שירות. החיפוש של קלירמאש יכול למצוא את המידע הרלוונטי בתוך מנהלת הידע וגם מחוצה לה (כמו שרתי קבצים, אתרי אינטרנט, דוא"ל ועוד) ולעשות זאת מהר!

אפשרו לנציגים שלכם לתת תשובות טובות יותר ובמהירות, מה שמאפשר את קיצור זמן השיחה ושיפור שביעות רצון הלקוחות שלכם.

בחלק מהשיחות אין לנציג את הזמן לפנות למנהלת הידע ולכן ארגונים רבים מכשירים את הנציגים ובכך סומכים על הנציג שבזמן אמת ידע לפנות לזכרון שלו לצורך מענה. אך כאשר הידע מתעדכן הנציג לא תמיד מודע לכך. קלירמאש פותרת את הבעייה בקלות על ידי מתן התראות בזמן אמת לנציגים על ידע שהתעדכן ורלוונטי אליהם.

אין צורך להסתמך על הזכרון, כאשר ידע רלוונטי יתעדכן הנציג ידע על כך מיד. פשוט ואפקטיבי.

קלירמאש כוללת אתר שירות עצמי ללקוחות שמאפשר להם לחפש ידע רלוונטי (שיש להם הרשאות לגשת אליו), למלא טפסים, לשלוח ולקבל הודעות ולהיות חלק מקהילת הלקוחות.

חסכו שיחות ושמרו על לקוחות מרוצים יותר עם אתר שירות עצמי/תמיכה המובנה של קלירמאש

הדריכו את הנציגים ובחנו את הידע שלהם באמצעות כלי הבחינה של קלירמאש הכוללים הדרכת "צעד אחר צעד", מבחנים, סקרים ועוד

לא עוד פריטים כללים של "פריט ידע" ולא עוד "תבנית לשוניות". בנו פריטים מורכבים ומותאמים לצרכים שלכם במדוייק ובקלות. ניתן לעצב ולבנות במערכת קלירמאש פריטים בכל רמת מורכבות ובכל עיצוב אפשרי.

ניתן לנהל בקלירמאש תורי עבודה של משימות ומקרים ולהקצות אותם לנציגים וללקוחות בקלות. קחו שליטה על צווארי הבקבוק בתהליכי מתן השירות שלכם.

קלירמאש מגיעה עם סט כלים, דוחות ושיטות עבודה מומלצות בכדי למדוד את השירות שאתם נותנים ואת הידע שאתם צוברים. מצאו איזה תוכן חסר לכם בשירות, איזה תוכן מיותר ואיך לשפר תוכן קיים. גלו מה "חם" ומה לא רלוונטי דרך השימוש של הנציגים והלקוחות בקלירמאש.

בקלירמאש קל לנהל מספר מרכזי ידע במערכת אחת: מרכז שירות, מרכז מכירות, שירות טכני ופורטל - הכל במערכת אחת ובקלות

קלירמאש מאפשרת להציג את הידע הקיים ולשלבו במסכי המערכות התיפעוליות האחרות שבמוקד (כמו CRM)  ובכך מיתרת את הצורך של מעבר למערכת ניהול הידע ובחזרה, יכולת המאפשרת לקצר את זמן השיחה  ולשפר את השירות ללקוח.

מנגנון ההודעות מאפשר יצירת אינטראקציות פנימיות בין משתמשים באמצעות שליחת הודעות מסוגים שונים שמאפשרות תקשורת מידית בזמן אמת למשתמשי המערכת ולייצר שיח פנים ארגוני אפקטיבי. 

צור קשר
SearchResources
sales@clearmash.com
קלירמאש - שירות בענן לניהול והנגשת ידע למוקדים

שיפור השירות וחווית הלקוח באמצעות העצמת העובדים והלקוחות, מינוף הידע הארגוני והכוונה לביצוע תהליכי עבודה מיטביים, תוך הקטנת העלויות, הגדלת התוצרים ועמידה בנהלים ורגולציה.

פועל בהצלחה רבה במוקדי שירות ומכירה, במוקדי תמיכה טכנית, וכפורטל שירות עצמי, אצל מגוון לקוחות מרוצים.

צור קשר
תועלות עקריות

בעזרת קלירמאש תוכלו לספק לנציגים את הידע בצורה מיטבית ובכך לשפר את חווית הלקוח.

מענה מהיר ומדויק ללקוחות
התראות בזמן אמת לנציג
שמרו על קשר עם הלקוחות שלכם
הדרכה והכשרת נציגים
נהלו פריטי תוכן בקלות
נהלו משימות, מקרים ולקוחות
קבלו נראות ניהולית מלאה
נהלו מספר מרכזי ידע במערכת אחת
אינטגרציה עם מערכות תפעוליות במוקד
ערוץ תקשורת פנימי לנציגים

תנו לנציגים שלכם את החיפוש הטוב ביותר לנציגי שירות. החיפוש של קלירמאש יכול למצוא את המידע הרלוונטי בתוך מנהלת הידע וגם מחוצה לה (כמו שרתי קבצים, אתרי אינטרנט, דוא"ל ועוד) ולעשות זאת מהר!

אפשרו לנציגים שלכם לתת תשובות טובות יותר ובמהירות, מה שמאפשר את קיצור זמן השיחה ושיפור שביעות רצון הלקוחות שלכם.

בחלק מהשיחות אין לנציג את הזמן לפנות למנהלת הידע ולכן ארגונים רבים מכשירים את הנציגים ובכך סומכים על הנציג שבזמן אמת ידע לפנות לזכרון שלו לצורך מענה. אך כאשר הידע מתעדכן הנציג לא תמיד מודע לכך. קלירמאש פותרת את הבעייה בקלות על ידי מתן התראות בזמן אמת לנציגים על ידע שהתעדכן ורלוונטי אליהם.

אין צורך להסתמך על הזכרון, כאשר ידע רלוונטי יתעדכן הנציג ידע על כך מיד. פשוט ואפקטיבי.

קלירמאש כוללת אתר שירות עצמי ללקוחות שמאפשר להם לחפש ידע רלוונטי (שיש להם הרשאות לגשת אליו), למלא טפסים, לשלוח ולקבל הודעות ולהיות חלק מקהילת הלקוחות.

חסכו שיחות ושמרו על לקוחות מרוצים יותר עם אתר שירות עצמי/תמיכה המובנה של קלירמאש

הדריכו את הנציגים ובחנו את הידע שלהם באמצעות כלי הבחינה של קלירמאש הכוללים הדרכת "צעד אחר צעד", מבחנים, סקרים ועוד

לא עוד פריטים כללים של "פריט ידע" ולא עוד "תבנית לשוניות". בנו פריטים מורכבים ומותאמים לצרכים שלכם במדוייק ובקלות. ניתן לעצב ולבנות במערכת קלירמאש פריטים בכל רמת מורכבות ובכל עיצוב אפשרי.

ניתן לנהל בקלירמאש תורי עבודה של משימות ומקרים ולהקצות אותם לנציגים וללקוחות בקלות. קחו שליטה על צווארי הבקבוק בתהליכי מתן השירות שלכם.

קלירמאש מגיעה עם סט כלים, דוחות ושיטות עבודה מומלצות בכדי למדוד את השירות שאתם נותנים ואת הידע שאתם צוברים. מצאו איזה תוכן חסר לכם בשירות, איזה תוכן מיותר ואיך לשפר תוכן קיים. גלו מה "חם" ומה לא רלוונטי דרך השימוש של הנציגים והלקוחות בקלירמאש.

בקלירמאש קל לנהל מספר מרכזי ידע במערכת אחת: מרכז שירות, מרכז מכירות, שירות טכני ופורטל - הכל במערכת אחת ובקלות

קלירמאש מאפשרת להציג את הידע הקיים ולשלבו במסכי המערכות התיפעוליות האחרות שבמוקד (כמו CRM)  ובכך מיתרת את הצורך של מעבר למערכת ניהול הידע ובחזרה, יכולת המאפשרת לקצר את זמן השיחה  ולשפר את השירות ללקוח.

מנגנון ההודעות מאפשר יצירת אינטראקציות פנימיות בין משתמשים באמצעות שליחת הודעות מסוגים שונים שמאפשרות תקשורת מידית בזמן אמת למשתמשי המערכת ולייצר שיח פנים ארגוני אפקטיבי.